Milí zákazníci,
Vzhladom na aktuálnu epidemiologickú
situáciu a rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej
republiky a hlavného hygienika Slovenskej
republiky o prijatí protipandemických opatrení
bude naša prevádzka
ZATVORENÁ
do uvolnenia pandemických opatrení